පුවත් වැඩිපුර

දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

හමුදා දිවියේ මතකයෙන් බිඳක්

මම යුද හමුදාවෙන් විශ්‍රාම ලැබුයෙමි. මාගේ සේවා කාල පරාසය තුළ මා හට ඇසුරු කරන්නට ලැබුණා වු නා නා තරාතිරම්වල නානාප්‍...

ඉහළ මිලට විකිණෙන වීඕසී බඩු

රාජ්‍යයකට රාජ්‍ය ලාංඡනය වැදගත් ​වෙන්නේ යම් සේද සමාගමකට තම සමාගමේ ලාංඡනය ද ඒ ආකාරයෙන් ම වැදගත් වේ. ලොව සමාගම් අතර බ...

නොමියෙන මිනිසාගේ මතකය

හෙළයේ මහා ගාන්ධර්වයා ලෙස කිරුළු පැළඳ සිටියද එතෙර මෙතෙර ඉහළම ගෞරව සම්මානවලින් පුද ලැබූවද පණ්ඩිත් අමරදේවයන් එදින...

ජපානයේ මරණයේ වන පෙත

‘‘ජීවිතය ඔබේ දෙමාපියන් ඔබට දුන් වටිනා දායාදයක්. දිවි තොර කර ගැනීමේ ඒකායන අභිලාෂයෙන් මේ වන පෙතට පිවිසි ඔබටයි මේ සං...

මත්පැන් ගඳ වහනයෙන් බීමත් බව තීරණය කිරීම විද්‍යාත්මකව නිවැරදිද?

එදිනෙද‌ා ජීවිතයේදී යම්කිසි පුද්ගලයකුගේ ප්‍රාශ්වාස වාතයෙන් වහනය වෙන මත්පැන් සුවඳ ආඝ්‍රාණය කිරීමෙන් එම තැනැ...