තක්සලාව

අනේ පොඩි නැන්දා ඒක බොරුවක් කියලා මම මෙච්චර වෙලා හිතා හිටියේ

ඒ මොහොතේ ඇස්වලට පිරුණ උණු කඳුළු දිනේෂිගේ මුළු ආත්මයම දවාලමින් එක දිගටම ඇදහැළෙමින් තිබිණි. ඇය දිගින් දිගටම විලාප

බබ්බු හම්බවෙන්න අම්මා ඉන්න එපායැ : ඔයාගේ අම්මා මැරිලා

මේ නිවසට යන එන අවස්ථාවලදී හමු වී කතාබහ කරනවා හැරෙන්නට දිනේෂිත්, පුන්සරාත් අතර වැඩි ඇසුරක් තිබුණේ නැත. එහෙත් පුන්ස

සැකයක් නිසා මස්සිනාට වෙඩි තබා එල්ලුම් ගහට නියම වූ රාලහාමි

මිනිස් සිතේ ඇතිවන පුංචි සැකයක් මහ ගහක් සේ දළුලා වැඩෙන්නට ඉඩදීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම අපරාධය සිදුව තිබේ. දරුවන් සි