නිම්තෙර

දිවි නසා ගන්න ගිය තරුණයාගේ ජීවිතය ​ෙරූ පොලිස් නිලධාරියා

මෙලොව ජීවත්වෙන සෑම මිනිසෙකුගේම බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ සතුටින් ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමයි. නමුත් අප අතර ජීවත් වන බොහෝ ද

පෙළපොත තුළ තිබී හමුවූ රුපියල් විසිදාහ ආපසු දුන් දියණියගේ පිනෙන් පියාගේ දෑස් පෑදෙයි

තමන්ට පාසලෙන් ලැබුණු පෙළ පොතක තිබූ අන්සතු මුදලක් අවංක චේතනාවෙන් ආපසු ලබා දුන් රත්තරන් දියණියකගේ පිනෙන් වසර එකොළ

ජපන් මනසෙහි අපූර්වතා නවකතාවෙන් සජීවීමත් කළ යසුනරි කවබතා​

ටෝකියෝ නගරයේ සිට දුම්රියෙන් පැමිණි මගියෙක්, නිගතා ප්‍රාන්තයේ යුසාවා දුම්රිය ස්ථානයෙන් මහමගට පිවිසෙයි. ෂිමාමුරා

පාරම්පරික වගාබිම් රැකගන්න අධිකරණයේ පිළිසරණ පැතූ වන්නිලැත්තෝ

සිය අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ආදිවාසී නායක ඌරුවරිගේ වන්නිලා ඇත්තෝ විසින් අධිකරණයේ පිහිට පැතීම, ගෙවී ගිය සති අන්තයේ