පුවත් වැඩිපුර

දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

සයුරෙන් එතෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

පිහිනුම් ක්‍රීඩාවෙන් ලොව දිනූ දියකිඳුරිය ‘කැතී ලෙඩෙකි’

පිහිනුම් ක්‍රීඩාව ඒකල හා කණ්ඩායම් වශයෙන් ජනප්‍රිය ක්‍රීඩාවකි. ඔලිම්පික් තරගාවලියේ ද වර්ණවත් ක්‍රීඩා ඉසව්වක් වශ...

රමණිට වෙච්චි දේ මම කවදහරි චිත්‍රපටියකින් රටටම කියනවා

ඔහු බොහෝ දෙනාගේ ආදරයට පාත්‍රවූ සිනමාවේ සිහින කුමරාය. එදා ගැහැනු ළමයින් ඔහුට ආකර්ෂණය වූයේ ප්‍රේමයටත් වඩා ඔහුගේ පහ...