පුවත් වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

සයුරෙන් එතෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

ලෝකයේ තුන් වැනි කෝටිපතියා ලොකු සල්ලිකාරයෙක් වුණේ මෙහෙමයි

යන්තම් අවුරුදු එකොළහක් වූ පුංචි කොලු ගැටයකු ඇමෙරිකාවේ කොටස් වෙළෙඳ පොළේ සමාගමක කොටස් මිල දී ගත්තා යැයි කීවොත් ඔබ ...

වයිබර් සබඳතාව පරිගණකය ඔස්සේ භාවිතා කිරීමට අවශ්‍යද?

වයිබර් ඉන්ස්ටන්ට් මැසේජිං සහ ඉන්ටනෙට් කෝල් ඇප් එක (Instant Messaging and VoIP app) සාමාන්‍ය පරිගණකයේ සිට භාවිතා කරන්නට හැකි අතර ඒ සඳ...