දේශපාලන වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

උඩරට රජකාලේ හැදූ පානබොක්ක වලව්ව

ඓතිහාසික, සමාජ විද්‍යාත්මක හා සංස්කෘතික වටිනාකමක් ඇති වලව් බොහොමයක්ම එදා මෙන්ම අදට ද විරාජමානව පවතී. අප රටේ ජාති...

මලපොත අකුර ඔබ දන්නවාද?

​ශෝකී අවස්ථාවක් අන්‍යයන්ට කියන විට තමා තුළද ශෝකයක් ඇතිවෙයි. මරණයක් දැනුම් දීම පවා පැරැන්නා විශ්වාශ කළේ අසුභ, මෙන...

කඩුවෙල හෙල්ලූ පාතාල චණ්ඩි

ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයකට උරුම හරුමකම් කියූ කඩුවෙල පුරවරය ගැන කතා කරද්දී ක්‍රිස්තු පූර්ව 2වන ශත වර්ෂයට අයත් වූ කොරතොට රජම...