තක්සලාව වැඩිපුර

සයුරෙන් එතෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

ජපන් ප්‍රහාරයට බියෙන් දකුණේ ජනයා අවුරුද්දට කැලෑ වැදුණු හැටි

මා උපන්, හැඳුණ වැඩුණ පිටිවැල්ල ඉතා කුඩා ගමකි. දකුණු දෙසට ගිං ගඟද උතුරු දෙසට බූස්ස ගම ද, පිහිටා ඇත. එහි මායිම් දෙකෙන් ...

මවගේ ගබ්සාව නතර කළ දරුවෙක්

පෙර භවය හෙළි කළ දරුවන් මගින් අනාවරණය වු අතිශය පුදුම උපදවන සිදුවීම් රැසක් පුනර්භව පර්​ෙ‌ය්ෂණ අතරට එක් වී මව්වරුන්...

මන්නාරම් නිම්නයේ මහා ජන සංහාරය

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වංශකථා සාහිත්‍ය ඉතිහාසයේ නොලියැවුණ අතීතයේ සිදුවූ සමූහ මිනිස් ඝාතනයක සාක්ෂි යැයි අනුමාන කළ...

විශාලා මහනුවර

විශාලා මහනුවර කුඨාගාර ශාලාවෙහි අප සම්‍යක් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි සේක. ඒ අසලින්ම අග්‍ර උපස්ථායක ආනන්ද තෙර...