පුවත් වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

සයුරෙන් එතෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

ලකේගල තරණය කළ දුෂ්කර දවසක්

ලකේගල යනු දෙස් විදෙස් සංචාරකයින් අතර ප්‍රචලිත කන්දක් බව නොඅනුමානය. ඊට කදිම නිදසුන නම් ත්‍රිකෝණාකාර කන්දේ පිහිටී...

මිතුරියන්ගේ අපූරු ප්‍රේමය නැති කරන්න බන්ධනයක්

පෙම්වතා පෙම්වතිය හැර ගියාම, සැමියා බිරිඳ දූ දරුවන් හැර ගියාම, කිරිපැණි සේ හිඳ මිතුරා අත්හැර දා ගිය විට, දෙන්නා දෙම...