පුවත් වැඩිපුර

තක්සලාව වැඩිපුර

නිම්තෙර වැඩිපුර

සයුරෙන් එතෙර වැඩිපුර

රසවිත වැඩිපුර

බස් රියට පහර දුන් වලහා මෙල්ල කළ රුසියාවේ පුටින්

ගොසිප් ලෝකයේ වැඩියෙන්ම කතා හැදී සිටින රාජ්‍ය නායකයා පුටින් යැයි කිවහොත් එය අතිශයෝක්තියක් නොවනු ඇත. එයට එක් හේතු...

රවි ග්‍රහයා වෘශ්චික රාශි ගතවීම ලග්නවලට බලපාන හැටි...

ග්‍රහ මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා ලෙස සැලකෙන රවි ග්‍රහයා 2017.11.16 දින කුජට අයත් වෘශ්චික රාශියට පැමිණ (මාසයක්) දෙසැම්බර් 16 දක්ව...

සෙනසුරු මාරුව ඔ​ෙබි ලග්නයට...

ලග්න රැසකට අනුව ඵල ගෙන දෙද්දී තුලා, කුම්භ සහ මේෂ ලග්න හිමියන්ට ජයග්‍රහණ ගෙන දෙති. සෙනසුරු මාරුවේ රටට, සමාජයට නායකය...