තක්සලාව

රන් ලොව රජ ගමනක් ආ හැටි කියන රාජා ජුවලර්ස් සභාපති අතුල එළියපුර

ඊ.ඒ. ප්‍රනාන්දු හෙවත් එළියපුරගේ ප්‍රනාන්දු මුලින්ම යෙදී සිටියේ මිනිරන් කර්මාන්තයේය. ඒ, 1920 ගණන්වලදීය. මෙකල දෙවැනි ල

මී පැණි ලීටර් සිය ගාණක බහා රැකගත් අන්තවාදී මුස්ලිම් මවුලවිගේ මළ සිරුර

කාත්තන්කුඩි ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජන කොටස් අතර ආගම්වාදී සිද්ධාන්ත මුල්කරගෙන ආරවුල් ගැටුම් හට ගැනීමට දීර්ඝ ඉතිහාස

යුද්ධය නිමවීමෙන් පසුත් කඳුළුත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ඇන්ගෝලාව

අද ලොව බොහෝ රටවල ජනවාර්ගික අර්බුද උග්‍රවී ඇත. මහ ජාතිය සුළු ජාතිය වශයෙන් බෙදී වෙන්වී ඔවුන් හරඹ කිරීම මේ රටවල් ආපස්