රසවිත

ජපානයේ මරණයේ වන පෙත

‘‘ජීවිතය ඔබේ දෙමාපියන් ඔබට දුන් වටිනා දායාදයක්. දිවි තොර කර ගැනීමේ ඒකායන අභිලාෂයෙන් මේ වන පෙතට පිවිසි ඔබටයි මේ සං

මත්පැන් ගඳ වහනයෙන් බීමත් බව තීරණය කිරීම විද්‍යාත්මකව නිවැරදිද?

එදිනෙද‌ා ජීවිතයේදී යම්කිසි පුද්ගලයකුගේ ප්‍රාශ්වාස වාතයෙන් වහනය වෙන මත්පැන් සුවඳ ආඝ්‍රාණය කිරීමෙන් එම තැනැ

හේතුවක් ඇතුවත් බොන, නැතුවත් බොන අපේ මත්ලෝලීන්ගේ කතාව

එක්දිනක් හැන්දෑවක දිගු කලකට පසු හමු වූ මිතුරන් සිව් දෙනෙක් අල්ලාප සල්ලාපයේ යෙදෙන්නට එක් සුවබර නිදහස් අවන්හලකට ග

පුළුකුනාව කඳවුරේ කාලතුවක්කුව පැහැර ගන්න කොටි ආ හැටි

අම්පාර බරපතළ අන්දමින් අනාරක්ෂිත කිරීම කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ගේ මූලික ඉලක්කය විය. නැගෙනහිර කොටි සන්නද්ධ අංශය ඒ වෙනු