රසවිත

බත් හැලියේ පණුවෝ

රත් පැහැයෙන් දිගින් දිගට ඇදී එන පණු භූතයෝ පෙළින් පෙළට පොළව දිගේ ද ගස්වැල් දිගේ ද නිවසට එන්නට වූහ. දත් විලිස්සාගෙන

දියවැල් අතරේ ජීවිතය

නිල් පැහැයෙන් දිදුළන විවෘත සාගරය සැමවිටම නිසල නැත. දැඩි ලෙස හිරු රැස් පතිත වෙද්දී, මතුපිට ජලය උණුසුම් වී, වාෂ්ප වෙ

පොලිස් ආදරවන්තියගේ උගුලට හසුවූ ‘ මිස් කෝල් ආදරවන්තයා ’

පොලිස් ආදරවන්තියගේ මංගල ආදර උගුලට අසු වී පොලිසියට කට්ටි පනිමින් සිටි අපරාධකරුවා ගාල්ලේ දී අල්ලාගත් ආදර කතාන්දර