රසවිත

​ෙමරට අලිඇතුන් 1500ක් මරා දැමූ ඉංග්‍රීසි ජාතිකයාගේ සොහොන

මේ දිනවල රටේ මහ සම්පතක් වන අලි ඇතුන් පිළිබඳව මහ කතිකාවතක් ගොඩනැගී ඇත. අලි මිනිස් ගැටුම් නිරතුරු අපේ මුළුමහත් සමාජ

සැමියා සිහිවෙන්න ලංකාවේ රෝහල් වාට්ටුවක් ඉදිකළ එළිසා බේකර් හෙබර්ඩන්

තම ආදරණීය සමීපතයන් මියගිය විට ආගමික වත්පිළිවෙත් ඉටුකර දානමාන පුදකර පිං අනුමෝදන් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවාසීන්ගේ සම්ප්

මා දුටු ඉතාලිය

පසුගිය මැයි 26 වන දින ගුවන් සැතපුම් 8000 ක් පමණ ගෙවා පැය 14 ක ගුවන් ගමනකින් පසු ඩුබාහි හරහා ඉතාලියේ පුතාගේ නිවසට පැමිණිය