නිම්තෙර

පරිසර හානි වාර්තා කළාට ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවූ මාධ්‍යවේදියෝ

භයානක බව අතින් යුද වාර්තාකරණයට පමණක් දෙවැනි වන අංශය ලෙස පාරිසරික ජනමාධ්‍යවේදය සැලකේ. යුරෝපයේ හා උතුරු ඇමරිකාවේ ව

ක්ලාක් සහ සෝලා රථය

පොසිල ඉන්ධන සොයාගත් මුල් කාලයේ දී ඒ සඳහා වෙනත් විකල්පයක් නොවූවාක් මෙන්ම ඒ සඳහා උවමනාවක් ද නොවීය. 19 වන සියවස අවසානය

කැලණි දුරුතු පෙරහර එදා බක් මාසේ පැවැත්වීමට සැලසුම් කළ හැටි

සැහැලි කාව්‍යයන් අතර ප්‍රසිද්ධ පොතක් වූ කැලණි හෑල්ල කවි හැටපහකින් යුක්තය. මෙහි එන කවියක අග පදය කවුරුත් දන්නා එකක