කරලියේ කතාබහ

ජනපති සටන කරළියට එයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන වැඩපිළිවෙළේ ප්‍රගතිය පිළිබඳව සමාලෝචනය කිරීමේ රැස්වීම් තුනක් ගිය සතිය

පළාත් සභා ඡන්දය තියන්න ජනපති මැතිවරණ කොමසාරිස් සමඟ කතාබහක්

ජනාධිපතිවරණයට පෙර පළාත් සභා මැතිවරණය එයිද? මේ බොහෝ දෙනා විමසිල්ලෙන් සිටින කාරණයකි. දේශපාලන කරළියේ මේ දිනවල වැඩිම