2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා

ස්වීඩනයෙන් ඉගිලෙන පලසක්

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 08:02 0     4107

සිකුරාදා, 14 ජුලි 2017 16:22 12     7550

චීනයේ වසර 1000 ක් පැරැණි භික්‍ෂු මමියක්

බ්‍රහස්පතින්දා, 13 ජුලි 2017 16:40 0     839

වසර 20 කින් මිනිසුන්ගේ සියලූ වැඩ රොබෝවන්ගෙන්

අඟහරුවාදා, 11 ජුලි 2017 16:47 0     2987

චීනයේ දැවැන්තයා හොංකොං සංචාරයේ

බ්‍රහස්පතින්දා, 6 ජුලි 2017 17:05 4     1691

විදුලි වැට වෙනුවට නව ක්‍රමයක්

බ්‍රහස්පතින්දා, 6 ජුලි 2017 15:53 0     836

ගොනුස්සන්ගෙන් විස ගන්න රොබෝ යන්ත්‍රයක්

බ්‍රහස්පතින්දා, 6 ජුලි 2017 13:31 2     1682

වයඹ සරසවිය සූර්ය බලශක්ති බැටරි හදයි

ඉරිදා, 2 ජුලි 2017 15:10 1     872

දඟකාරකම් මට්ටුකරන රොබෝවෙක්

සිකුරාදා, 30 ජුනි 2017 09:49 3     1402

කසල බිමිවලින් ජෛව අගුරු නිපදවයි

සඳුදා, 26 ජුනි 2017 16:48 1     1862

රෝද තුනේ ඉගිලෙන රථය ඔක්තෝබරයේ

සිකුරාදා, 23 ජුනි 2017 16:12 2     2202

නොදන්න භාෂා දන්න භාෂාවෙන් කියන ‘One2One’

අඟහරුවාදා, 20 ජුනි 2017 14:02 0     2433

කොලස්ටරෝල් මට්ටම අඩු කරන්න එන්නතක්

සඳුදා, 19 ජුනි 2017 15:59 0     1605

ආපදාවලදී උදවු කරන රොබෝ සර්පයා

බ්‍රහස්පතින්දා, 8 ජුනි 2017 10:59 14     4838

හන්තාන විද්‍යාඥයෝ ලිතියම් අයන බැටරි හදති