කරලියේ කතාබහ

අධිවේගී මාර්ගයට දයාසිරි-කිරිඇල්ල කැබ්නට්ටුවේදී හැප්පෙති

සතියේ කැබිනට් රැස්වීම සුපුරුදු පරිදි අඟහරුවාදා උදේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැත්වූවේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිස

ලක්ෂ 6,000ක තෑග්ගක්

42 වැනි උදා ගම්මානය “සමුදිගම” ජනතා අයිතියට පැවැරීම සඳහා සූරියවැව, වැලිවැවට ගොස් සිටි සජිත් ප්‍රේමදාස අමාත්‍යවරයා

​හකීම්-ෆයිසර් ගැටුම ​කැබිනට් රැස්වීම උණුසුම් කරයි

කැබිනට් රැස්වීම සුපුරුදු පරිදි ගිය අඟහරුවාදා උදේ පැවැත්වුණේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙ