කරලියේ කතාබහ

විපක්ෂය කරන්නේ කබරගොයා තලගොයා කරන දේශපාලනයක් එජාපයෙන් චෝදනා

ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් රටත්-අරලියගහ මන්දිරයත් කම්පනයට සහ ශෝකයට පත්ව තිබුණ ද පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා අරලියගහ මැදුරේ

සංවර්ධන කටයුතු විවෘත කිරීමේ උත්සව මාලාවකට අගමැති එක්වේ

ගෙවීගිය සතිය පුරා අගමැතිවරයා පසුගිය වසර තුන තුළ ඉදිකළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් විවෘත කර ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ ක