කරලියේ කතාබහ

නැගෙනහිර සංවර්ධන වැඩ කීපයක් අගමැති අතින් විවෘත වෙයි

සති අන්තයේ නැගෙනහිර පළාතට ගිය අගමැතිවරයා මද විවේකය ලබන අතරතුර ආණ්ඩුකාර රෝහිත බෝගොල්ලාගම සමඟ ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ

ජනපති පොළොන්නරුවේ

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ගිය සතියේ දින කීපයක්ම ගතකළේ පොළොන්නරුවේය. පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් පින්කම් හා ව

කැබිනට් ඇමැතිධුර ගන්න ආ මන්ත්‍රීන්ගේ බලාපොරොත්තු සුන්වූ හැටි

සති අන්තයේ වෙසක් පොහොය යෙදී තිබූ නිසා ගිය සතියේද දේශපාලන කරළියේ පැවැතුනේ තරමක නිහැඬියාවකි. අලුත් අවුරුද්ද සමරන්