තක්සලාව

මුඩුමයන්ගෙන් විනාශවූ විල්පත්තුවේ යළි ගස් වවන සත්පුරුෂයෝ

උතුරු පළාතට මායිම්ව පිහිටා ඇති විල්පත්තු රක්ෂිතය පිළිබඳ කලක සිට මැවෙන්නේ යහපත් පුවත් නම් නොවේ. කෙසේ වෙතත් මෙහි අ

වසර 75කට පසු ඇ​ෙමරිකානු සොල්ද‌ාදුවකුට ඔහුගේ ප්‍රංශ පෙම්වතිය හමුවෙයි

ඒ දෙවැනි ලෝක යුද්ධයේ මැද භාගයයි. යුරෝපා රටවල් මෙන්ම ඇමරිකාව ද යුද්ධයේ පැටලී සිටි අවස්ථාවක ඇමරිකානු සොල්දාදුවෙක්

රන් ලොව රජ ගමනක් ආ හැටි කියන රාජා ජුවලර්ස් සභාපති අතුල එළියපුර

ඊ.ඒ. ප්‍රනාන්දු හෙවත් එළියපුරගේ ප්‍රනාන්දු මුලින්ම යෙදී සිටියේ මිනිරන් කර්මාන්තයේය. ඒ, 1920 ගණන්වලදීය. මෙකල දෙවැනි ල