පුවත්

දඩ කොළයක් දුන්නාට කේන්තියෙන් පොලිස් නිලධාරියකු හප්පා මැරූ නරුමයා

මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා පොලීසිය සිදුකරන කාර්යභාරය සුළුපටු නොවේ. ජනතාව වෙනුවෙන් කොතරම් හොඳ කළත් නිරන්තරයෙන

ඇල්ලූ මත්ද්‍රව්‍ය විකුණා තිබුණොත් පොලිස් නිලධාරීන්ටත් මරණ දඬුවම

වැටලීම්වලින් අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය විකුණා ඇති බවට අධිකරණය තීන්දු කළහොත් චූදිත පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කා