පුවත්

යහපාලන කාලයේ දූෂණ මර්දන ලේකම් කාර්යාලයට කෝටි තුනක් වැය කරලා

යහපාලන රජය කාලයේ වසර තුනක කාලයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලද දූෂණ මර්දන කමිටු ලේකම් කාර්යාලයේ සේවකයන් 44 දෙනාට වසර 3 ක කාලයක

සැමියා සමග තරහා කිරිකැටි පුතා පිටින් යැවූ අපූරු අම්මා

ගෙවී ගිය දින කිහිපයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවට ඇසීමට දැකීමට ලැබුණ දේ නම් ඉතා අමිහිරිය. නව හැවිරිදි දැරියකට යකෙක් පැන්න

මර්දන වැඩපිළිවෙළ ඉබාගාතේ කොරෝනා මර්දනයට මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඕනෑ

කොරෝනා වසංගතය මර්දනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ඉබාගාතේ යන ස්වරූපයක් පවතින නිසා එම කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාමට වහාම

පාස්කු ප්‍රහාර කොමිෂන් වාර්තාව මුළුමනින්ම දේශපාලන ලියැවිල්ලක්

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව මුළුමනින්ම දේශපාලන ලියවිල්ලක්