2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා

විද්‍යා ලෝකයේ විශ්මිත සොයා ගැනීමක්

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 07:57 0     299

පදවන්නෙකු නැති යතුරු පැදියක්

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 07:57 3     5005

සිකුරාදා, 25 මැයි 2018 19:44 1     3426

ලුණු ජලයෙන් දිරාපත්වන බෝතලයක්

අඟහරුවාදා, 27 මාර්තු 2018 18:09 1     3140

මුහුදු පතුල ගවේෂණයට රොබෝ මත්ස්‍යයෙක්

බ්‍රහස්පතින්දා, 15 මාර්තු 2018 17:07 2     2585

කඩෙන් බඩු ගන්න ඇප් එකක්

සිකුරාදා, 9 මාර්තු 2018 20:35 2     3057

රියදුරෙකු රහිත මෝටර් රථයක්

සිකුරාදා, 2 මාර්තු 2018 17:17 0     3088

සැත්කම් පහසුවට රොබෝ සර්පයෙක්

බදාදා, 28 පෙබරවාරි 2018 17:16 11     5706

නවසීලන්තයේ සාවුන් මර්දනයට වෛරසයක්

සිකුරාදා, 23 පෙබරවාරි 2018 19:01 1     454

බිලියන හතරකට තවම ඩිජිටල් පහසුකම් නෑ

සිකුරාදා, 23 පෙබරවාරි 2018 10:24 0     2790

හිසේ සැත්කමකින් ඉවත් කරන ලද විශාලම ගෙඩිය

බ්‍රහස්පතින්දා, 22 පෙබරවාරි 2018 20:53 0     846

ට්විටර් බොට් පහසුකම නවතී

බ්‍රහස්පතින්දා, 25 ජනවාරි 2018 15:46 15     5282

වඳුරන් දෙදෙනකු සාර්ථකව ක්ලෝනකරණයට

සෙනසුරාදා, 16 දෙසැම්බර් 2017 13:40 29     5191

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයක් සමාන තවත් එකක්

බ්‍රහස්පතින්දා, 9 නොවැම්බර් 2017 18:40 8     6023

ඩයිනෝසර යුගයේ මෝරෙකුගේ සජීවී පොසිලයක්

සිකුරාදා, 3 නොවැම්බර් 2017 23:12 11     10428

ආගන්තුක වස්තුවක් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය දෙසට

සඳුදා, 30 ඔක්තෝබර් 2017 14:08 2     4666

ලොව පළමු වරට රොබෝවකුට පුරවැසිභාවය

සිකුරාදා, 27 ඔක්තෝබර් 2017 19:15 8     4789

හිස් දෙක බද්ධ වූ නිවුන්නු සාර්ථකව වෙන් කරති

සිකුරාදා, 27 ඔක්තෝබර් 2017 13:54 2     774

සෝනි සමාගමෙන් රොබෝ සුනඛයෙක්

බ්‍රහස්පතින්දා, 26 ඔක්තෝබර් 2017 08:17 0     1431

මුහුදු උරගයකුගේ ෆොසිලයක් ඉන්දියාවෙන්