පුවත්

කවසාකි රෝගය වැළඳුන ළමයින් වසර ගණනාවක්ම මෙරටින් වාර්තා වුණා

ලොව බොහෝ රටවල ‘කවසාකි’ නමින් කුඩා දරුවන් අතර පැතිරී යන රෝගය ශ්‍රී ලංකාවට ආගන්තුක රෝගයක් නොවන අතර, පසුගිය වසර ගණනා

අද තද වැසි

බෙංගාල බොක්කේ පවත්නා අඩුපීඩන තත්ත්වය නිසා අද (17) තද වැසි හා සුළං ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්ත