(කලවාන උපේන්ද්‍ර ප්‍රියංකර ජාතුංගම)
උදේ දවල් ණයට හෝටලයකින් කෑම කා බැංකු ණයක් ගෙන හෝටලයේ ණය පියවූ පුද්ගලයකු පිළිබඳව නගරබද ප්‍රදේශයකින් වාර්තා විය.


ඔහු නගරයට ආසන්න ස්ථානයක සේවයේ නියුතු පුද්ගලයෙකි. උදෑසන ගෙදරින් එන විට උදෑසන ආහාරය ගෙන බත් මුල් දෙකක් රැගෙන එන්නේ නැවත උදයට හා දවල්ට කෑමටය. 


රැගෙන එන කෑම පාර්සලය ද ආයතනයට පැමිණීමෙන් පසු අනුභව කරන ඔහු නැවත නගරයේ ඇති හෝටලයකට ගොස් ඉඳිආප්ප 80ක් හා බිත්තර දෙකක් සමඟ කිරි මාළු හෝ කුකුළු මස් කෑම පුරුද්දක් කරගෙන සිටියේය.


නැවත උදෑසන දහය පමණ වනවිට දහවල් ආහාරය ගන්නා ඔහු දහවල් වනවිට නැවත එම හෝටලයට ගොස් දහවල් ආහාරය දෙවනුව ලබා ගන්නේ මස් මාළු බිත්තර සියල්ල සමඟය. සවස් වනවිට බිත්තර ආප්ප සහ ප්ලේන් ආප්ප කා කිරි තේ එකක රස බැලීමට ද අමතක නොකරයි. 


කෙසේ වෙතත් ඔහු දිනකට එක්දහස් පන්සීයත් දෙදහත් අතර හෝටලයකට ණය වන අතර ඔහු කරන රැකියාව අනුව හොටල් හිමියා ද ඔහුට ණයට දීමට මැලි නොවෙයි. 


එක් මාසයක් ඔහුට ණය බේරීමට නොහැකි වී ඇති අතර මාසය මැදදී ඔහු ආහාර ගැනීමට ගිය අවස්ථාවේදී හෝටල් හිමියා ඔහුට ණය පියවන ලෙස ඇවටිලි කර ඇත්තේ මාසයක් පහු වී ගිය හෙයින් ඒ වනවිට ඔහුගේ හෝටල් බිල රුපියල් හැත්තෑදහසට ලංව තිබූ හෙයිනි. පසුව ඔහු සිය මිතුරන් හා එක්ව බැංකු ණයක් ගෙන ණය පියවීමට කටයුතු කළාලු.