තක්සලාව

සංචාරක කර්මාන්තයට කෙම් බිමක්වූ ඉඟිනියාගල ජපන් මල්වත්ත අද ලඳුකැළෑවක්

සකුරා මල්වලට සමාන මල් පිපී තිබුණු ඒ මල් ගස අසලට පැමිණි සුන්දර යුවතියක් මාබල් ඇලවූ සිමෙන්ති බංකුව මත වාඩිවී සිටිය

දකුණු දළදා වහන්සේ වැඩසිටි ජගන්නාථ විහාරය සොයා ගිය ගමන

අනතුරුව මෙම කුමරා යඨාල තිස්ස නමින් රජ විය. යඨාල තිස්ස රජුගේ පුත් ගෝඨාභය නම් වූ අතර ගෝඨාභය රජුගේ පුතු කාවන්තිස්ස නම

ජනගහණයෙන් පහෙන් එකක් දුප්පත්කමින් පෙළෙන බොස්නියාව

ගරා වැටුණු රටවලට හූනියමක් වී තිබෙන්නේ බල ලෝභී පාලකයින්ය. ඔවුන් අනුගමනය කරන්නේ යහපත් පූර්වාදර්ශ නොවේ. එවැනි පාලකය

​බොරු ප්‍රශ්න නිසා යට යන ​බොරු ප්‍රශ්න නිසා යට යන ජීවන වියදම් ප්‍රශ්නය

කොවුල් නාදය වෙනුවට රටට කණ කොකා හඬවමින් ඉකුත් නව අවුරුදු සමය ගෙවීගියේය. එක් ජන කොටසකට එරෙහිව විවිධාකාර රැලි, විරෝධ