රසවිත

බුදුන් වහන්සේ උදෙසා තම දිගු වරලස පිදූ ලංකාවේ පංච කල්‍යාණිය

අමාමෑණි බුදුපියාණන් වහන්සේ ජීවමාන සමයෙහි උන්වහන්සේගේ පරිහරණය වෙනුවෙන් ආරාම උයන්වතු පොකුණු ආදිය සාදවා පිදූ මහා

දුම්රිය රියැදුරු සිහිනය අතහැර ගායකයකු වූ අමරසිරි පීරිස්

කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙනත් පැත්තකට හැරෙන්නේ ඔහුටත් හොරාය. නොසිතූ විරූ මොහොතක එය සිදුවෙනු ඇති. එය සිදුවන්නේ හොඳට හෝ නර