පුවත්

පෝට් සිටි පෙත්සම් විභාගයේ තීන්දුව මේ සතියේ කතානායකට

කොළඹ වරාය නගර විශේෂ ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර ඇති පෙත්සම් පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ

රජයට බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් ගේට්ටු මුර කරන්න දාලා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය

උපාධිධාරීන් හැට දහසක් රාජ්‍ය ​සේවයට බඳවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ මේ දක්වා බඳවා ගෙන ඇති උපාධිධා

පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් කැස්බෑවුන් ලක්ෂයකට මරණය ගෙනත්

වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්වී සිටින කැස්බෑවුන් ලක්ෂයක පමණ සංඛ්‍යාවක් පොලිතින් හා ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගැනීම නිසා ඉකුත් වසර