පුවත්

මර්දන වැඩපිළිවෙළ ඉබාගාතේ කොරෝනා මර්දනයට මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ඕනෑ

කොරෝනා වසංගතය මර්දනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ ඉබාගාතේ යන ස්වරූපයක් පවතින නිසා එම කටයුතු විධිමත්ව පවත්වාගෙන යාමට වහාම

පාස්කු ප්‍රහාර කොමිෂන් වාර්තාව මුළුමනින්ම දේශපාලන ලියැවිල්ලක්

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව මුළුමනින්ම දේශපාලන ලියවිල්ලක්

පාස්කු කොමිෂන් වාර්තාව ප්‍රසිද්ධ කළොත් බුද්ධි අංශ රහසිගත සාක්ෂි හෙළිවේද?

පාස්කු ඉරිදා පහරදීම පිළිබඳ සෙවූ කොමිෂන් සභාව හමුවේ රහසිගතව සාක්ෂි ලබා දුන් ඇතැම් බුද්ධි අංශ නිලධාරීන් ලබාදුන් ස

විරෝධතා දැක්වූවාට නඩු ද‌ානවා නම් ඒත් අපි ලෑස්තියි

යුද අපරාධ, මානව හිමිකම් කඩවීම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තරයට කරුණු දැක්වීමේදී කළ විරෝධතාවලට සහභාගි වූවන්ට නඩු පවරන්නේ නම