පුවත්

නව බදු පනත ගැන ආගමික නායකයින් දැනුවත් කිරීමට ඒකාබද්ධය සැරසේ

දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පතට අනුව ආගමික ස්ථානවලින් බදු අය කිරීමේ යෝජනාව නිසා සිදුවන හානිය පිළිබඳව ආගමික පූජකවරු

ජල කාන්දුව විදුම් යන්ත්‍රයෙන් විදුම් යන්‍ත්‍රය පසුපසට ගේන්න බෑ

උමාඔය ව්‍යාපෘතිය යටතේ හාරා ඇති උම​ෙඟහි ජල කාන්දුවට ප්‍රධාන හේතුවක්වී ඇත්තේ උමඟ හෑරීමට යොදා ගන්නා යන්ත්‍රයේ (ටනල

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කඩිනම් කරන්න දෙමළ - මුස්ලිම් පක්‍ෂවලින් බලපෑම්

යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සකස් කිරීම තවදුරටත් කල් දමන්නේ නම් දැඩි ස්ථාවරයකට එළඹෙන බව දේශපාලන පක්‍ෂ 4ක් ආණ්‍

බණ්ඩාරවෙල බේරාගන්න නම් උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය නතර කළ යුතුයි

උමා ඔය ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සියයට 75 ක ප්‍රමාණයක් මේ වන විට අවසන් වී ඇති නිසා බණ්ඩාරවෙල ජල ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලබාදීම

වෛද්‍ය සංගමය සමග සයිටම් ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කිරීමට රජයට අවශ්‍ය නැහැ

සයිටම් ප්‍රශ්නය පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්​ෙග් සංගමය වැනි වෘත්තීය සමිති සමග සාකච්ඡා පැවැත්වී​ෙම් අවශ්‍යතා