2019 සැප්තැම්බර් මස 18 වන බදාදා

එන්ඩොලයිකන දිලීරයෙන් පිළිකාවට පිළියමක්

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 07:54 3     2778

මොළයේ සංඥා වලින් පාලනය වන ක්‍රෘතිම අතක්

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 07:54 9     3088

මොරටු සරසවියෙන් තිදෙනෙක් විශිෂ්ටයන් 33 අතරට

බදාදා, 18 සැප්තැම්බර් 2019 07:54 5     8238

අඟහරුවාදා, 28 පෙබරවාරි 2017 15:11 1     5837

ලක් විද්වතකුගෙන් ලොව මවිත කළ සොයාගැනීමක්

අඟහරුවාදා, 28 පෙබරවාරි 2017 15:09 1     1109

වායු සමන තාක්ෂණයෙන් තේ දළු වියළයි

අඟහරුවාදා, 28 පෙබරවාරි 2017 15:06 1     1776

මියන්මාරයෙන් ඩයිනෝසර් වලිගයක් හමුවේ

අඟහරුවාදා, 28 පෙබරවාරි 2017 14:56 0     95

කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන විධිමත් කරයි

අඟහරුවාදා, 28 පෙබරවාරි 2017 14:55 0     263

සංචාරක කුරුල්ලන්ට බර්ක්ලි වළ මර උගුලක් වෙයි

අඟහරුවාදා, 28 පෙබරවාරි 2017 14:12 0     418

ඉන්දියාවෙන් චන්ද්‍රිකා 104 ක් එකවර උඩුගුවනට

අඟහරුවාදා, 31 ජනවාරි 2017 12:34 0     10061

ලක් විද්වතකුගෙන් ලොව මවිත කළ සොයාගැනීමක්

ඉරිදා, 8 ජනවාරි 2017 11:07 0     5597

වායු සමන තාක්ෂණයෙන් තේ දළු වියළයි

අඟහරුවාදා, 3 ජනවාරි 2017 11:17 0     10591

වැලි මැස්සා රට වටේ යන්න සැරසෙයි

සිකුරාදා, 16 දෙසැම්බර් 2016 14:06 0     3878

වතුර පර්යේෂණාගාරයක් පේරාදෙණියේ

සිකුරාදා, 9 දෙසැම්බර් 2016 23:45 0     13734

මියන්මාරයෙන් ඩයිනෝසර් වලිගයක් හමුවේ

සිකුරාදා, 9 දෙසැම්බර් 2016 15:43 0     2302

කැස්බෑ සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන විධිමත් කරයි

බ්‍රහස්පතින්දා, 8 දෙසැම්බර් 2016 00:17 0     7282

සංචාරක කුරුල්ලන්ට බර්ක්ලි වළ මර උගුලක් වෙයි

සඳුදා, 5 දෙසැම්බර් 2016 17:00 0     8281

නැනෝ දියරය දූවිල්ලට වැට බඳියි

සිකුරාදා, 25 නොවැම්බර් 2016 11:20 0     17677

පේරාදෙණි මහාචාර්යවරයාට ඇමෙරිකාවේ ලොකු තැනක්

අඟහරුවාදා, 22 නොවැම්බර් 2016 14:09 22     5908

විදුලි දුම්කබලක්

බ්‍රහස්පතින්දා, 17 නොවැම්බර් 2016 13:19 0     7878

වඩු කාර්මිකයා කසල දහනය තිරිහන් කරයි

බදාදා, 16 නොවැම්බර් 2016 23:48 0     2260

එංගලන්තේ බීරවල සීනි වැඩිලු

අඟහරුවාදා, 15 නොවැම්බර් 2016 10:31 0     1596

කැස්බෑවුන්ට අපලයක්

ඉරිදා, 13 නොවැම්බර් 2016 13:54 0     3847

“සුපිරි සඳ“ සඳුදා

සිකුරාදා, 11 නොවැම්බර් 2016 09:58 0     5191

අඩි උස සපත්තුවේ මුල් අයිතිය පිරිමින්ටලු

බදාදා, 9 නොවැම්බර් 2016 16:42 0     3896

නාරා ආයතනය 'කිරි මුහුද' කළඹයි

අඟහරුවාදා, 8 නොවැම්බර් 2016 11:30 0     3282

ඉරාකයෙන් සමුහ මිනි වළක් හමුවෙයි

සඳුදා, 7 නොවැම්බර් 2016 13:29 0     2349

පොලිතින්වලින් මැඬියන්ටත් තර්ජන

සිකුරාදා, 28 ඔක්තෝබර් 2016 22:21 0     1812

ඇන්ටාක්ටිකාවේ සාමුද්‍රික ආරක්ෂණ කලාපයක්