විද්‍යාගාරයක් තුළ ගව මස් කෘති‍්‍රමව නිර්මාණය කිරීමට බි‍්‍රතාන්‍ය විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් පසුගිය දා සමත් වූහ.
ගව මස්වල රසය මෙන්ම ගුණය ද සුරකින අයුරින් නිර්මාණය කළ එම කෘති‍්‍රම මස් සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය හමුවක් පෙරේදා (5) ලන්ඩනයේ දී පැවැත්විණි.
මාධ්‍ය හමුවේ දී මස් යොදා සැකැසුණු බර්ගර් බනිස් මාධ්‍යවේදීන්ට රස බැලීමට ද අවස්ථාවක් උදා විණි.
ගවයන් නොමරා ගවමස් රස බැලීමට අවස්ථාවක් ලබා දීමට සමත් වූ එම බි‍්‍රතාන්‍ය විද්‍යාඥයන්ට මේ වනවිට සතුන් සුරැුකීමේ සංවිධාන බොහොමයකින් පැසැසුම් ලැබී ඇති බව ද වාර්තාවේ.
කෘති‍්‍රම මස් නිර්මාණය කෙරෙන්නේ ගවයන්ගේ මාංශපේෂී ෙසෙලවල ගෙන ඒවා බාහිරව වර්ධනය කිරීමේ කි‍්‍රයාවලියක් මගිනි.