(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර)
 අධිකරණය නියෝගයට අදාළ ඉදිරි කටුයතු කරදීම සඳහා පුද්ගලයකුගෙන් රුපියල් 3,000/- ක අල්ලස් ඉල්ලා ලබා ගැනීමේ චෝදනාවන්ට වරදකරුවන් වු අම්පාර දිසා අධිකරණයේ හිටපු ලේඛකාධිකාරී සහ එහි හිටපු ප‍්‍රධාන ලිපිකරුට වසර 04 බැගින් සිරදඬුවම් නියම කළ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු විකුම් කළුආරච්චි මහතා ඔවුන්ට රුපියල් 6,000/- බැගින් දඩ ද නියම කළේය.

අධිකරණය නියෝගයට අදාළ ඉදිරි කටුයතු කරදීම සඳහා පුද්ගලයාගෙන් ඉල්ලා ලබා ගත් රුපියල් 3,000/-ක හා රුපියල් 1,500/- අල්ලස් මුදල් දණ්ඩන වශ්‍යයෙන් විත්තිකරුවන් අයකර ගන්නා ලෙසද විනිසුරුවරයා වැඩිදුරටත් නියම කළේය.

චෝදනාවන්ට වරදකරුවන් වීම නිසා මෙලෙස දඬුවම් නියම වුයේ අම්පාර දිසා අධිකරණයේ ලේඛාධිකාධිකාරීවරයා ලෙස කටයුතු කළ පී.එච්. චන්ද්‍රසිරි සහ එහි ප‍්‍රධාන ලිපිකරු ලෙස කටයුතු කළ ජී.සී. ජයසේකර නමැත්තන්ටය.

2007 ජුලි මස 17 වැනිදා හෝ ඊට ආසන්න දිනයක අම්පාර දිසා අධිකරණයේ ලේඛාධිකාධිකාරීවරයා සහ එහි ප‍්‍රධාන ලිපිකරු වන රජයේ නිලධාරීන් ලෙස කටයුතු කරමින් අධිකරණය නියෝගයට අදාළ ඉදිරි කටුයතු කරදීම සඳහා පුද්ගලයකුගෙන් රුපියල් 3,000/-ක මුදලක් ඉල්ලා ලබා ගත් බවට අධිකරණ ලේඛාධිකාධිකාරීවරයාට එරෙහිවද රුපියල් 1,500/- අල්ලස් මුදලක් ලබාගත් බවටද අල්ලස් ලබා ගැනීමට අධිකරණ ලේඛාධිකාධිකාරීවරයාට ආධාර අනුබල ලබාදුන් බවටද අම්පාර දිසා අධිකරණයේ ප‍්‍රධාන ලිපිකරුට එරෙහිවද අල්ලස් කොමිසම විසින් චෝදනා නඟා තිබිණි.

දීර්ඝ නඩු විභාගයකින් අනතුරුව මෙම නඩුවේ තීන්දුව ප‍්‍රකාශයට පත් කළ විනිසුරුවරයා විත්තිකරුවන්ට එරෙහි සියළුම චෝදනා පැමිණිල්ල විසින් සාධාරණ සැකයකින් තොරව ඔප්පු කොට ඇතැයි තීරණය කළේය.

විත්තිකරුවන්ට එරෙහි චෝදනාවන් පැමිණිල්ල විසින් සාධාරණ සැකයකින් තොරව ඔප්පු කොට ඇති හෙයින් විත්තිකරුවන් දෙදෙනා සියළුම චෝදනාවන්ට ඔවුන් වරදකරුවන් බව විනිසුරුවරයා වැඩිදුරටත් සහන් කළේය.

පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අල්ලස් කොමසමේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ නීතීඥ ගංගා හෙයියන්තුඩුව මහත්මිය කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් අධිකරණ කටයුතු කරදීම සඳහා අල්ලස් ගැනීම මේ වන විට අප රටේ එක්තරා කලාවක් වී ඇතැයි කීවාය.

අල්ලස් ගැනීම සමාජය වෙළාගත් පිළිලයක් බවට පත්ව ඇතැයි කී අල්ලස් කොමසමේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ නීතීඥ ගංගා හෙයියන්තුඩුව මහත්මිය සමාජය අල්ලසින් බේරා ගැනීම සඳහා අනෙකුත් රාජ්‍ය සේවකයින්ද අල්ලසින් ඈත් කර තැබීමට හැකි වන ආකාරයේ දඬුවමක් විත්තිකරුවන්ට නියම කරන්නැයි ඉල්ලා සිටියාය.