අධි පෝෂණයට ලක්වන දරුවන්ගේ සමබරතාව රැක ගැනීම අරමුණු කර ගත් ශරීර සුවතාවය වැඩ සටහනක ඇමෙරිකාවේ පළමු කාන්තාව වන මිෂෙල් ඔබාමා එරට ජනප්‍රිය රූපවාහිණී මාධ්‍යවේදී ජිම් ෂැලොන සමග ව්‍යායාම වල නිරත වුවාය. ධවල මන්දිරයේ දී මෙම වැඩ සටහන පැවැත්විණි.