(සුජිත් හේවාජුලිගේ මාතලේ සිට)

තමා බලයට පත්වීමෙන් පසුව නවීන තාක්ෂණය සහිත නව විශ්ව විද්‍යාල රැසක් රටපුරා පිහිටුවන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමු‍ණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මාතලේදී අද (27) පැවසීය.

(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්ද්‍රසිරි)