(ගයාන් සූරියආරච්චි)

ගුවන් මගියකු සමඟ ගුවන් ගත කළ හැකි ප‍්‍රථම ස්වංක‍්‍රීය ඩ්‍රෝන යානය නිපදවීමට කැලිෆොර්නියාවේ සමාගම විශේෂඥවරු කණ්ඩායමක් සමත්වී සිටිති.

මෙය ‘රතු යානය’ ලෙස නම්කර ඇති අතර පැයට කිලෝමීටර 70 ක වේගයකින් ගමන් කළ හැකිය. එය විනාඩි 25 ක පමණ කාලයක් ගුවන්ගත කළ හැක. මෙම ඩ්‍රෝනය මගියාට අතින් ක‍්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ ගමනාන්තය සඳහන් කළ පසුව නිදහසේ ඉඳගෙන යාමට හැකිවේ. 

මෙම ඩ්‍රෝන යානය කිලෝග‍්‍රෑම් 240 ක බරින් යුක්තය. කිලෝග‍්‍රෑම් 120 ක බඩු බාහිරාදිය මෙයට රැගෙන යාහැකිය. එන්ජින් සහ අවරපෙති 16 කින් මෙය සමන්විත වේ.