ගුණපාල වික්‍රමරත්න විශිෂ්ටතම ගුරුවරයෙකි, විශිෂ්ටතම විනයාරක්ෂකයෙකි, විශිෂ්ටතම සොඳුරු මිනිසෙකි. ඔහුගෙන් සිප් සතර හැදෑරුවෝ එතෙරත් මෙතෙරත් සිටිති. ඔහු මාතර රාහුල විද්‍යාලයයේ ආදී ශිෂ්‍යයෙකි.

ඩී.ජේ. කුමාරගේ විදුහල්පති අඩිපාරේ යමින් එතුමාගේ පන්නරය ලබමින් ඔහු මාතර රාහුලයේ ද කෝට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලයේ ද කොළඹ නාලන්ද විදුහලේ ද විදුහල්පති පදවියෙන් පිදුම් ලද්දේය. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ තවත් උසස් පදවි රැසක් හෙබැවීය.

වික්‍රමරත්න මහතා මැයි 19 වැනි දා අනූ වැනි වියට පා තබයි.

ඔහුගේ දූ දරුවෝ ද ගෝල බාලයෝ ද සමීපයෝ ද ඔහුට උපහාර දැක්වූහ.

IMG_7990 IMG_8140 IMG_8153 IMG_8157 IMG_8163