ශිරාන් රණසිංහ

සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ සඳහා  වසර හතක් තිස්සේ අය කළ බදු මුදල එකවර ගෙවීමට අදාලව  නිකුත් කරන ලද  ගැසට් නිවේදනයක් නිසා සුඛෝපභෝගී මෝටර් රථ මිලද ඉහළ ගොස් ඇත.

 එන්ජින් ධාරිතාව 1800 ට වැඩි පෙට්‍රල් වාහන,එන්ජින් ධාරිතාව 2300 ට වැඩි  ඩීසල් මෝටර් රථ හා කිලෝ වොට් 200 ට වැඩි ඉලෙක්ට්‍රික් වාහන වල මිල මේ අනුව  වැඩි වී තිබේ.

මෙතෙක් කල් සුඛෝපභෝගී  මෝටර් රථවලට පළමු වසරේ  රුපියල් 175,000 සිට වසරින් වසර අඩුවල ලෙස වසර හතක්  බදු අය කළේය.

 නව ක්‍රමය යටතේ වසර 7 ක බදු මුදල් එකරවර ගෙවීමට සිදු වන නිසා වාහන මිල එම බද්ධට එකතු කිරීමට වාහන ආනයනකරුවෝ  තීරණය කර තිබේ.