චීනයේ මිලියන ගණනින් චීන වැසියෝ චීන වසන්ත උත්සවය සැමරීම අද (5) ආරම්භ කරනු ලබයි.

මෙවර සුකර වසර ලෙස එය නම් කර තිබේ. සෑම වසරකම ඊට අදාළ සත්වයකුගේ නමක් යොදා ගනිමින් චීන වසන්ත උත්සවය  සමරති.

මෙහිදි චීන ජාතිකයන් මිලියන ගණනින් ඔවුන්ගේ ගම් පළාත්වල සංචාරය කරනු ලබන අතර එය විශාලතම වාර්ෂික මානව සංක්‍රමණය වේ.

චීනයෙන් බැහැරව සිටින චීන ජනතාව ද  ලුනා වසර උත්සවාකාරයෙන් සැමරීම සිදුකරයි.

විශේෂ ඇඳුම්, රතු පැහැති පහන් කූඩූ, විවිධ වර්ගයේ ආහාරපාන යොදා ගනිමින් චීන්නු මෙම උත්සවය සමරති.

 

බීබීසි ඇසුරෙනි

(28535)