පුස්තකාලයෙන් ලබා ගත් පොතක් යළි භාරදීමට අතපසු කිරීම නිසාවෙන් සිරගෙදරට නියම වී සිටින තරුණයෙකු ගැන වාර්තා වන්නේ ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයෙනි.

ජෝරි එන්ක් නම් වන මේ තරුණයා තම අධ්‍යන කටයුතු වලට 2010 වසරේදී ප්‍රදේශයේ පුස්තකාලයෙන් ලබා ගෙන ඇති පොතක් යළි භාරදීම අතපසු කිරීම නිසාවෙන් මෙසේ සිරගෙදරට නියම වී සිටී.

පුස්තකාලයට පොතක් භාරදීමට අතපසු වීම යනු සිරගෙදරට යැවීමට තරම් වරදක් යැයි සිතීම විහිලූවක් වැනි වුවත් එසේ පොත් ආපසු භාරදීමට අපොහොසත්වන්නවුන් නිසාවෙන් ප්‍රදේශයේ පුස්තකාලවලට අධික වියදමක් දරා යළිත් නව පොත් මිලයට ගැනීමට සිදුවී ඇති තත්ත්වයක් උද්ගතවී ඇති බැවින් මෙසේ පොත් භාරදීමට අතපසු කරන්නවුන්ටත් නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඇතිකිරීමට බළධාරීන්ට සිදුවූ බව ජෝරිට දඩුවම් නියම කළ විනිසුරුවරයා කියයි.

මෙසේ දැඩි දඩුවම් පමුණුවන්නේ පොතක් භාරදිය යුතුයැයි පුස්තකාලයෙන් කරන දැනුම්දීම් හිතාමතාම නොසළකා හරින පුද්ගලයින්ට පමණක් බවත් ඔහු පවසයි.