ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර ඉදිවෙමින් පැවැති ‘ටෝකියෝ ස්කයි ටී‍්‍ර’ නමැති ලොව උසම සන්නිවේදන කුලූනේ සියලූ ඉදි කිරීම් කටයුතු ඊයේ (29)  වන විට නිම වූ බව වාර්තා වේ. ලොව දෙවැනි විශාලතම ගොඩනැගිල්ල ලෙස සැලකෙන මෙම කුලූනේ උස මීටර් 634ක් වන අතර කම්කරුවෝ පන්ලක්ෂ අසූදාහක් එය ඉදි කිරීමේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ වී සිටියහ. කුළුණ ගොඩනැඟීමට ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 806ක් වැය වී ඇත. ගිනස් වාර්තා කමිටුව විසින් ද මෙම කුළුණ ලොව උසම සන්නිවේදන කුලූන ලෙස පිළිගෙන ඇත .ගිනස් කමිටු නිලධාරී ඇලිස්ටෙයාර් රිචර්ඞ්ස්(දකුණ) ටෝකියෝ ස්කයි ටී‍්‍ර සමාගමේ සභාපති මිචියාකි සුසුකි(වම) හට සන්නිවේදන කුළුණ අබියස දී ගිනස් සහතිකය පිළිගැන්වූ අයුරු