සැන් ප්‍රැන්සිස්කෝ ප්‍රවාහන ආයතනයේ පරිගණක පද්ධතියට අනවසරයෙන් ඇතුළු වු කණ්ඩායමක් එම පද්ධති ක්‍රියා විරහිත කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.එම ආයතනයේ පරිගණක 2000ක් පමණ මෙලෙස අවහිර වූ අතර මේ හේතුවෙන් නගරය පුරා ඇති ප්‍රවේශ පත්‍ර යන්ත්‍ර සියල්ල ක්‍රියා විරහිත කළ බව ආයතන බලධාරීහු කියති.

එම ආයතනය නගරයේ දුම්රිය,බස් සේවා ඇතුළු පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් පාලනය කරයි.

මෙලෙස අනවසරයෙන් ඇතුළු වු කණ්ඩායම පරිගණක ක්‍රියාවිරහිත කර ඇත්තේ “හැක් කර ඇත.දත්ත අප සතුයි.අප අමතන්න“යැයි පණිවුඩයක් සඳහන් කරමිනි.සම්බන්ධ වීම සඳහා වෙබ් ලිපියනයක් ද සඳහන් කර තිබිණි.ඔවුන් ඒ සඳහා ඩොලර් 70000ක්(රුපියල් 10,338,300) ඉල්ලු බව ආයතන නියෝජිතයෝ පැවසුහ.

මේ හේතුවෙන් තම පාරිභොගිකයන්ගේ අනන්‍යතාවයට කිසිම ගැටළුවක් ඇති නොවු බව ඔවුහු පවසති.මේ ගැන පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බවද කියති.