ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට අනුබද්ධිත ශ්‍රී විෂ්ණු කතරගම දේවාලයේ ආරම්භයේ සිට සියලු වැඩ කටයුතු භාරව සිටි ලීලාරත්න කාරියවසම් කපු මහතා (67) නොවැම්බර් 12 බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත විය.

ඔහුගේ අවසාන කටයුතු නොවැම්බර් 21 වන සෙනසුරාදා දහවල් 12 ට ගොල්දස් ග්‍රීන් සුසාන භූමියේදී පැවැත් වීමට නියමිතයි.

ලීලාරත්න මහතාට පින්පතා ධර්මදේශනාමය පින්කමක් නොවැම්බර් 18 වැනි බදාදා සවස 7 ට ධර්ම දේශනයක් ද (නොවැම්බර් 19 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා) දහවල් 11 ට දානයක් ද කින්ස්බරි ශ්‍රී සද්ධාතිස්ස ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රී ලාංකිකයින් " කපු මහත්තයා" යැයි කිවහොත් ඒ වෙන කිසි වෙකු නොව ලීලාරත්න බව දන්නා තරමට ඔහු අපගේ අය අතර ජනප්‍රියත්වයට පත්ව සිටි කරුණාබර මිනිසෙකි. 

DSC03982[1] DSC04030[1] DSC04033_copy[1] DSC04035_copy[1] DSC04040[1] DSC04047[1] P1020472[1]

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif