තමන්ට සුදුසුයැයි හැගෙන ගණනක් ගෙවා ආහාර ලබා ගත හැකි අවන්හලක් චීනයේ ෆස්හු ප්‍රදේශයේ ඇත.

මෙහි හිමිකරු වන්නේ ආයෝජකයෙකු වන ලියු පෙන්ග්ෆෙයි ය. බයිබලයේ සදහන් ජේසුස් වහන්සේ පන්දහසකට කෑම දුන් සිදුවීම තමන් මෙවැනි අවන්හලක් ආරම්භ කිරීමට මෙහෙයවූ බව ඔහු කියයි.

එම අවස්ථාව සිහිගැන්වීමට ඔහු තම අවන්හලට නම තබා ඇත්තේත් ‘පාන් රාත්තල් පහ හා මාලූ කූරි දෙකේ‘ අවන්හල ලෙසය.

මෙම අවන්හලට පැමිණෙන්නෙකුට ආහාර මෙනුවේ ඇති ඕනෑම කෑමක් ඇනුවුම් කර ඊට සාධාරණ යැයි තමන්ට හැගෙන ඕනෑම ගණනක් ගෙවා යා හැක.

නමුත් අවන්හලට පැමිණෙන ඇතැමුන් මුදල් කිසිත් නොගෙවාම ආහාර ගෙන පිටව යන බව ලියු පවසයි.මේ නිසාවෙන් තමන් මෙම ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ පාඩු පිට බව ඔහු කියයි.

නමුත් මෙතැනට පැමිණෙන අවංක පුද්ගලයිනුත් නැතුවාම නොවේ.අවන්හලට දිනපතාම පැමිණෙන බැංකු සේවකයෙකු වන ෆෙන්ග් වෙයි එවැන්නෙකි.දිනපතාම තම කුඩා පුතණුවන් සමග අවන්හලට පැමිණෙන ෆෙන්ග් රිසි සේ ආහාර ගෙන එම ආහාර ගෙවීමක්ද සිදුකරන්නෙකි.

‘මෙය ඉතා හොද සංකල්පයක්.සමහරු ඉන්නවා තමයි කාලා බීලා මුකුත් නොදීම යන අය.ඔවුන් අවංක පුද්ගලයින් ලෙස මා දකින්නේ නැහැ.මම මගේ පුතාවත් මෙතැනට රැගෙන එන්නේ ඔහුට අවංක කම ගැන කියාදීමට.තමන්ට නිකන්ම දෙයක් ලැඛෙන විට එයට කෘතගුණ සැළකීම යුතුකමක් බව පෙන්වාදීමට‘ යැයි ඔහු කියයි.

පාඩු ලැබුණත් අවන්හල දිගටම පවත්වාගෙන යාමට තමන් අදහස් කරගෙන සිටින බව හිමිකරු ලියු කියයි.ඉදිරියේදී කිසිත් නොදී පිටව යන පුද්ගලයින් කොටු කර ගැනීමටත් ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදහස් කරගෙන සිටින බවත් ඔහු පවසයි.