ඇෆ්ගනිස්ථානයේ බටහිර ප්‍රදේශවල ඇතිවූ හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයක් හේතුවෙන් 35දෙනකු පමණ මියගොස් 12දෙනකු අතුරුදන්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

නිවාස බොහොමයක් විනාශ වී ඇති බවද බොහෝ පිරිස් අවතැන්ව ඇති බවද බලධාරීහු පවසති.

පසුගිය දිනවල ඇතිවූ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ගංවතුර ඇතිවූ බවද පළාත් දහයකට ගංවතුරින් හානි සිදුවී ඇති බවද සඳහන් වේ.

ගම්මාන බොහොමයක පිවිසුම් මාර්ග අවහිර වී ඇති බැවින් සහන සේවා කටයුතුද අඩාල වී ඇත.

මාර්තු මස මුල් සතියේ දකුණු දිග කන්දහාර් ප්‍රදේශයේ ඇතිවූ මෙවැනිම ගංවතුර තත්ත්වයක් හේතුවෙන් 20දෙනකු පමණ මියගිය අතර නිවාස දහස් ගණනකට හානි සිදුවිය.

(විදෙස් පුවත් ඇසුරිණි - 085)