(මහින්ද නිශ්ශංක)  

දැනට මගී ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන පෞද්ගලික බස්රථවලින් සියයට 25 ක් පමණ ඩීසල් වෙනුවට භූමිතෙල් යොදාගෙන ධාවනය කරන බව ලංකා පෞද්ගලික බස්රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පවසයි.  

ඩීසල් වෙනුවට භූමිතෙල් යොදා ගැනීම පෙර සිටම සිදුවූ බව සඳහන් කරන ඔහු පවතින තත්ත්වය හමුවේ බස්රථවල ආදායම් අහිමිවීම, රජයෙන් කිසිදු සහනයක් නොලැබීම යනාදී හේතු නිසා බරපතළ ලෙසින් ආර්ථික පිරිහීමකට ලක්වී සිටින බස් හිමියන් භූමිතෙල් යොදා ගැනීමට පෙලඹී ඇතැයි ද කීය.  


දැනට බස්රථ 10,000ක් 11,000ක් අතර ප්‍රමාණයක් ප්‍රවාහනයේ යෙදෙන අතර නඩත්තු කිරීමට නොහැකිව සහ සේවකයන් නොමැතිවීම නිසා තවත් බස්රථ 9000ක් පමණ නිවෙස්වල ගාල්කර ඇති බවද ඔහු කීය.