විදේශ විනිමය හිඟයෙන් ආනයනය කළ බඩු වරායේ හිරවෙලා


(මහින්ද නිශ්ශංක)  

විදේශ විනිමය හිඟකමින් ආනයනකරුවන් ගැටලු රැසකට මුහුණ පා ඇතැයි එම ආනයනකරුවන්ගේ ආරංචි මාර්ගවලින් අනාවරණය වේ.  

විශේෂයෙන් විදේශ විනිමය හිඟකම නිසා බැංකුවලින් අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට ප්‍රමාදවීම මෙන්ම ඇනවුම් කළ භාණ්ඩ නිෂ්කාදනය කර ගැනීමට අවශ්‍ය ලියකියවිලි නිරවුල් කරදීම ප්‍රමාද වන බව ද ආනයනකරුවෝ පවසති. මේ තත්ත්වය නිසා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හා භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකිව කොළඹ වරායේ ගොඩ ගැසී ඇති බව ද දැන ගන්නට ඇත.  
ආනයනකරුවන් මුහුණ දී සිටින මෙම බරපතළ ගැටලුවට කඩිනම් විසඳුමක් නොලැබුණහොත් ඉදිරියේ දී වෙළෙඳ පොළේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල බරපතළ හිඟයක් ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැකි බවත් ඒ නිසා ආහාර ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ යාමේ ප්‍රවණතාවක් ඇතිවිය හැකි බවත් ඔවුහු පෙන්වා දෙති.