රජයට බඳවා ගත් උපාධිධාරීන් ගේට්ටු මුර කරන්න දාලා රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය


(උපුල් වික්‍රමසිංහ)  

උපාධිධාරීන් හැට දහසක් රාජ්‍ය ​සේවයට බඳවා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ මේ දක්වා බඳවා ගෙන ඇති උපාධිධාරීන් හට විධිමත් පුහුණුවක් නොලැබෙන බවත් ඇතැම් උපාධිධාරීන් කාර්යාල කාර්ය සහායක තනතුරුවලත් සමහරුන් ගේට්ටු මුර කිරීම සඳහාත් යොදවා ඇතැයි ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.  

අභ්‍යාසලාභී වසරක පුහුණු කාල සීමාවකට යටත්ව ඔවුන්ව රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගත්තද පුහුණුව නිසි පරිදි ලබා නොදීම බරපතළ ගැටලුවක් බව සඳහන් කරන ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ සංගමයේ කැඳවුම්කරු තැන්නේ ඥානානන්ද හිමියෝ ඒ අතර සිටින 38000 ක් පමණ වන උපාධිධාරිනියන්ගේ වාර්ෂික ප්‍රසූත නිවාඩු ගණන දින හතළිස් දෙකකින් කප්පාදු කිරීම බලවත් අසාධාරණයක් බවද පවසති.  


පත්වීම්ලාභී උපාධිධාරීන් සඳහා ආණ්ඩුව යෝජනා කළ පුහුණු වර්ග පහෙන් හමුදා පුහුණුව හැර සෙසු පුහුණු ලබා දීමට සිය සංගමය එකඟත්වය පළ කළ බව කී උන්වහන්සේ කොවිඩ් වසංගතයෙහි දෙවැනි රැල්ල පැමිණීමට ප්‍රථමයෙන් එම පුහුණු වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක වුවද මේ වෙන විට ඒවා මුළුමනින්ම නතර වී ඇති බවත් ඒ ගැන බලධාරීන්ගෙන් විමසුවද මෙතෙක් ඔවුන් ප්‍රතිචාර දක්වා නැති බවත් කියති.