ජාත්‍යන්තරයට ගැළපෙන දූෂණ විරෝධී පනතක් එයි


දයාසීලි ලියනගේ  

විදේශ ගිණුම්වල පවතින ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ මුදල් පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකිවන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ දූෂණ විරෝධී පනතට ගැළපෙන ආකාරයට සැකසුණු දූෂණ විරෝධී පනතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලාංකීය දේශපාලනඥයන්ගේ හා ඇතැම් පුද්ගලයන්ගේ මුදල් විශාල වශයෙන් විදේශ බැංකුවල තැන්පත් කර තිබෙන බවට කතා බහක් ඇතත් ඒ සඳහා කිසිදු තොරතුරක් ලබා ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයක් පවතින බව අධිකරණ ඇමැති ආචාර්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා කීය.  


කිසිදු සාක්ෂියක් හෝ පිළිගත හැකි සාධක නොමැතිව විදේශ බැංකුවලින් තොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉල්ලීමක්වත් කළ නොහැකි අතර විශේෂයෙන් බැංකු සිය ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳව තොරතුරු ​අනාවරණය නොකරන බවද ඇමැතිවරයා ප්‍රකාශ ​ කළේය.  


එක්සත් ජාතීන්ගේ දූෂණ විරෝධී ප්‍රඥප්තියට ගැළපෙන ආකාරයට සැකසුණු විශේෂ පනතක් සම්මත කර ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන් සතු ගිණුම් පිළිබඳව යම් පියවරක් ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙන බව ද ඇමැතිවරයා කීය.