(ජී.ඩබ්ලිව්.කේ. ප්‍රේමතිලක ද සිල්වා)
 
යක්කලමුල්ල වෙළඳ සංකීර්ණයේ වෙළඳසැල් බදු 300% කින් ඉහළ දැමීමට යක්කලමුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව ගෙන ඇති තීරණය සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දැක්වීම සඳහා අද(27) යක්කලමුල්ල නගරයේ දී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්විණි.
 
යක්කලමුල්ල වෙළඳ සංගමය විසින් මෙම උද්ඝෝෂණය සංවිධානය කර තිබිණි.
 
උද්ඝෝෂණයේ යෙදී සිටී වෙළඳුන් පවසා සිටියේ  මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් තමන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වී තිබෙන බවය. 
 
මෙම තීරණය ඉවත් කර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් ඔවුහු විරෝධතාවේ නිරතවූහ.