මෙරට සංචාරයක යෙදෙන ඉන්දියා  නාවික හමුදා ප්‍රධානී අද්මිරාල් සුනිල් ලන්බා මහතා   ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී එයාර් චීෆ් මාෂල් කෝලිත ගුණතිලක මහතා අද (29) හමුවිය.

img_47 img_98 simg_56