(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)
 
රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ තේ ඉඩම්වල වල් මර්දනය සඳහා 2019 වසර තුළ ග්ලයිපොසේට් වල් නාශක ලීටර් 39,884ක් ලබාදී ඇතිබව කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ රත්නපුර  සහකාර ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාල සංඛ්‍යා ලේඛන අනාවරණය කරයි.
 
මෙම වල්නාශක ප‍්‍රමාණය තේ ගොවීන් 20,099ක් අතර බෙදා දී ඇති අතර එහි වටිනාකම රුපියල් මිලියන 46කි. මේ වල් නාශක බෙදාහැර ඇත්තේ ඒ ඒ ප‍්‍රදේශවල පිහිටි තේ සමිති හරහාය.
 
තේ වගාවේ වල් නෙලීම සඳහා කාලයක සිටම භාවිත කරන ලද්දේ ග්ලයිපොසෙට් වල් නාශකයයි. එහෙත් පසුගිය රජය සමයේ එය තහනම් කරනු ලැබීය. පසුව තේ ගොවීන්ගේ දැඩි ඉල්ලීම අනුව තේ තේ සමිති හරහා සීමාන්තිකව ග්ලයිපොසෙට් වල් නාශකය බෙදා හරිනු ලැබීය.
 
රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ ජනගහනය ලක්‍ෂ එකොළහක් පමණ වන අතර ඉන් ලක්‍ෂ හතරකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් කුඩා තේවතු හිමියෝ වෙති. අක්කර කාලේ සිටි අක්කර පහ දක්වා ප‍්‍රමාණයේ තේ ඉඩම් හිමි අය කුඩා තේ හිමියන්ගේ ගණයට වැටේ.
 
රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති දිස්ත‍්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුවට මෙම ග්ලයිපොසෙට් භාවිතය පිළිබඳ තොරතුරු කුඩා තේවතු සංවර්ධන අධිකාරියේ සහකාර ප‍්‍රාදේශීය කළමනාකාර එච්.කේ. ලලිත් කුමාර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
 
ග්ලයිපොසෙට් හේතුවෙන් වකුගඩු රෝග වර්ධනය වන බව සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙයි.