( චමිල් රුපසිංහ)

පේරාදෙණිය ගම්පල මාර්ගයේ ඉංඡිනේරු පීඨය ආසන්නයේ ත්‍රී රෝද රථයක් ගෙන ඇතැයි පේරාදෙණිය පොලිසිය පවසයි.

ත්‍රීරෝද රථය ගිනි ගැනිමට හේතුව මේ වන විට අනාවරණය වී නොමැති බවත් මේ වන විට මහනුවර ගිනිනිවීම් ඒකකය ගින්න නිවා දැමිම සදහා කැදවා ඇති බවත් පොලිසිය කියයි.