(ජේ.කේ.එල්. චාමින්ද)

ගාල්ල වරායට පැමිණෙන නෞකාවලින්  ක්ලින්කර් ගොඩබානු  ලබන ඉන්දියානු ජාතික කම්කරුවන් 14 දෙනෙකු  ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්කල බව ගාල්ල වරාය පොලිසිය පවසයි.

 මෙකි ඉන්දියනු ජාතික කම්කරුවන් නෞකාවේ  ඇති  ක්ලින්කර්  බාජ් උපයෝගි කරගෙන ගොඩබානු ලබන කම්කරුවන්  පිරිසක් බවද පොලිසිය පවසයි.

මොවුන්  දැනට වසරකට පමණ කාලයක්  තිස්සේ මෙරට රැදි සිටින අය බවද පොලිසිය පවසයි.

නෞකාවේ ක්ලින්කර් ගොඩබා අවසන් විමෙන් පසු නෞකාව වරයෙන් පිටත්ව ගොස් ඇත.

ඒ අනුව මෙකි කම්කරුවන් 14 දෙනා  ගාල්ල වරායේ වෛද්‍ය නිලධාරිවරිය හා මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරයා වෙත  යොමු කිරිමෙන් පසු මොවුන් ස්වයං නිරෝධනයට ලක්කල බව  පොලිසිය පවසයි.
 
මකුළුව ප්‍රදේශයේ නිවසක නාවික හමුදාවේ ආරක්ෂාව යටතේ මොවුන් ස්වයං නිරෝධනයට ලක්වෙමින් සිටින බවද ගාල්ල වරාය පොලිසිය පවසයි.