(ඩි.ජී.සුගතපාල)

පැමිණිල්ලක් විභාග කරමින් සිටියදි විත්තිකාර පාර්ශවයේ කාන්තාව විසින් සිය ජංගම දුර කතනයෙන් පැමිණිල්ල විභාග කරන ආකාරය විඩියෝ ගත කරමින් සිටියදි එය වැළැක්විමට උත්සාහ කල පොලිස් පරික්ෂකවරයෙකුගේ අත එම කාන්තාව විසින්අද(23) සපාකා ඇතැයි නෙළුව පොලිසිය පවසයි.

පහර දිමක් සම්බන්ධයෙන් නෙළුව ඉහල ලේලවල පදිංචි පුද්ගලයෙකු විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලක් නෙළුව පොලිසියේ පොලිස් පරික්ෂක අතපත්තු මහතා විසින් විභාග කරමින් සිටියදි විත්තිකාර පාර්ශවයේ කාන්තාව පැමිණිල්ල විභාග කරන අයුරු ජංගම දුරකතනයෙන් විඩියෝ ගත කර ඇත.

පැමිණිල්ල විභාග කරමින් සිටි පොලිස් පරික්ෂකවරයා එය දැක කාන්තා කොස්තාපල්වරියක් කැඳවා ජංගම දුර කතනය ලබාගන්නා ලෙස උපදෙස්දි ඇත.

එවිට විත්තිකාර කාන්තාව කෑගසමින් එයට විරෝධය පෑම නිසා කොස්තාපල්වරියට සහාය විම සඳහා පොලිස් පරික්ෂකවරයාද ඉදිරිපත්වු අවස්ථාව එම කාන්තාව පොලිස් පරික්ෂකවරයාගේ දකුණු අත සපාකා ඇත.

පසුව සාපරාධි බලහත් කාරයපෑම යන චෝදනාව යටතේ කාන්තාව අත් අඩංගුවට ඇත.