(ලසන්ත නිරෝෂණ පෙරේරා)     

                                                            

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ කොරෝනා අවදානම් තත්ත්වයක් මතුවීමෙන්  උපකාරක පන්ති  සහ දහම් පාසල් දෙසතියක කාලයකට අත්හිටුවිමට ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය කොව්ඩ් මර්දන කමිටුව තීරණය කර තිබේ .                                               

උත්සව අවස්ථාව ද සිමිත පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පමණක් සිදු කිරිමට මහජන සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට එහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නේය.                                          

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති සුරන්ත විරසිංහ මහතා අද  පැවසුවේ පෙර පාසල් ද තාවකාලිකව නවතා දැමිමටමෙහිදී තීරණය වු බවයි.