එම්.එල්.ඒ.එම්.හිස්බුල්ලා

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය

ස්වාධීන අපේක්ෂකයකු ලෙස මෙවර ජනාධිපතිවරණය තරග වදී.

උපන්දිනය - 1963 පෙබරවාරි 2 වැනිදා  (වයස 56)

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්  - පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සහ මැන්ඩ්‍රාස් විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරියකු වේ.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට ජාතික ලැයිස්තුවෙන් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරයෙකි.

ඔහු රාජ්‍ය ඇමැතිවරයකු මෙන්ම නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරයේ කටයුතු කළේය.