(පොලොන්නරුව - ක.ග. කරුණාරත්න)

පිබිදෙමු පොලොන්නරුව දිස්ති‍්‍රක් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කි‍්‍රයාත්මක කෙරෙන පොලොන්නරුව නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අයත් කදුරුවෙල නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කොට කි‍්‍රයාත්මක කෙරෙන තෙක් ඒ වෙනුවෙන් දැනට පවරාගෙන තිබෙන ගොවීන්ගේ කුඹුරු ඉඩම් නැවතත් එම ගොවි ජනතාවට වගා කිරීම සඳහා දෙන ලෙස ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත.

ජනාධිපතිවරයා මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ඉකුත් අඟහරුවාදා (18) පෙරවරුවේ පැවැති පොලොන්නරුව දිස්ති‍්‍රක් සංවර්ධන කමිටු විශේෂ රැස්වීමෙන් අනතුරුව කදුරුවෙල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පරීක්‍ෂාවට ලක් කිරීමෙන් පසුවයි.

 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් යෝජිත නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සඳහා මෙම කුඹුරු ඉඩම් පවරාගෙන ඇත්තේ පොලොන්නරුව - මඩකළපුව ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ දැනට මෛතී‍්‍රපාල සිරිසේන මාවත නමින් හැඳින්වෙන මඟ දෙපසිනි.

එම ප‍්‍රධාන මාර්ගය මං තීරු හතරක් දක්වා පුළුල් කිරීමේ කටයුතු මේ වනවිට සිදුකෙරෙමින් පවතී.

නගර සංවර්ධනය සඳහා පවරා ගෙන ඇති පෞද්ගලික කුඹුරු ඉඩම් ප‍්‍රමාණය අක්කර 46කි. එම කුඹුරු ප‍්‍රමාණයෙන් අක්කර 9ක් පමණ මේ වනවිට පස් පුරවා තිබේ. ඉතිරි අක්කර 37ක කුඹුරු ඉඩම් මෙම නගර සංවර්ධන සැලැස්ම සකස් කර කි‍්‍රයාත්මක කරන තෙක් ඒවායේ හිමිකරුවන්ට වගා කිරීම සඳහා ලබාදෙන ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් දී ඇත.

මේ අතර පොලොන්නරුව කදුරුවෙල ප‍්‍රධාන බස්  නැවතුම්පොළ දැනට පිහිටා තිබෙන භූමි භාගයේ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු සඳහා මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට පිබිදෙමු පොලොන්නරුව ව්‍යාපෘතිය යටතේ කර තිබෙන යෝජනාවක් ද ජනාධිපති මෛතී‍්‍රපාල  සිරිසේන මහතා විසින් ප‍්‍රතික්‍ෂේප කොට තිබේ.

ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ආර්ථික මට්ටම ඉහළ නැංවෙන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඇති කිරීම කෙරෙහි වැඩි අවධානය යොමු කරන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා එහිදී ද අවධාරණය කොට ඇත.