(ඉන්දිකා රාමනායක)

දහයියා අතර සඟවා වියලි කහ කිලෝ 1074 ප්‍රමාණයක් ලොරියකින් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි සැකකරුවන් දෙදෙනකු මඩු කුංචිකුලම් මාර්ග බාධකයේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

හමුදා පොලිස් මාර්ග බාධකයේ දී මෙම සැකකටයුතු ලොරිය නවතා පරික්ෂා පරීක්ෂා කිරීමේ දී එහි ගෝනි 40 සඟවා තිබු මෙම කහ තොගය අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසයි.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් වයස අවුරුදු 26ල සහ 33 යන වයස්වල පසුවන තිහාරිය සහ රුක්ගහවිල පදිංචිකරුවන් බවද පොලිසිය පවසයි