තරිදු ජයවර්ධන
 
අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සඳහා සංවිධානය කළ ස්වයං හා ආයතනික විනය සහ නායකත්වය පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා ආයතනයක් තෝරා ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාදාමයේ සිට සියලු කටයුතු නිසි ලෙස ඉටුවී නැතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ විමර්ශන ශාඛාවෙන්  කළ පරීක්ෂණයක දී අනාවරණය වී තිබේ. 
 
හම්බන්තොට සුචී ජාතික පාසලේ විදුහල්පතිනිය ඇද වැටී මරණයට පත්වූයේ මෙම පුහුණු වැඩමුළුව  අතරතුරදීය.  විදුහල්පතිනියගේ මරණය හදිසි අනතුරක් වුවද  එම පුහුණුව සැලසුම් කිරීමේ සිට මිල ගණන් කැඳවීම, ආයතන තෝරා ගැනීම සහ එම පුහුණුව සංවිධානය කිරීමේදී අදාළ නිලධාරීන්ගේ නොසැලිකිලිමත්කම, නොදැනුවත්කම සහ වගකීම් විරහිත බව ආදී කරුණු එම විදුහල්පතිවරියගේ මිය යාමට වක්‍රාකාරව බලපා ඇති බව ද විමර්ශන කණ්ඩායම නිගමනය කර තිබේ.
 
විදුහල්පතිවරිය මිය යෑම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කර අදාළ නිලධාරීන්ට එරෙහිව කටයුතු කළ බවට මීට පෙර අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළ ද    විමර්ශනයේ වාර්තාව   නිකුත් කර නොතිබිණි.  ඒ සම්බන්ධයෙන්   තොරතුරු දැන ගැනීමේ කොමිෂන් සභාවේ පැවැති අභියාචන විභාගයකින් පසු   එම එම වාර්තාව නිකුත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය කටයුතු කළේය. 
 
එම වාර්තාවට අනුව   ජාතික පාසල් විදුහල්පතිවරුන් සදහා පැවැත්වූ නායකත්ව වැඩමුලුවේ සෑම කටයුත්තක්ම පාහේ සිදුවී ඇත්තේ නිසි ක්‍රමවේදයට අනුව නොවේ.  පුහුණුව ලබාදීම සදහා ආයතනය තෝරා ගෙන ඇති ක්‍රමවේදයද ගැටලු සහගත බව එම විමර්ශන වාර්තාවේ සදහන් වේ.